Odesláním formuláře dávám dobrovolně souhlas společnosti NETFINANCE spol. s.r.o. ke shromažďování a zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto údaje poskytuji společnosti NETFINANCE spol. s.r.o. výhradně za účelem kontaktování s nabídkou bankovních, finančních nebo investičních produktů. Kdykoli budete moci požádat společnost NETFINANCE spol. s.r.o. o smazání nebo o opravu osobních údajů.

Souhlasím s tím, aby mi společnost NETFINANCE spol. s.r.o. nabízela bankovní, finanční, investiční a jiné produkty nebo služby. Sdělením e-mailové adresy, resp. sdělením spojení na mobilní telefon uděluji souhlas s tím, aby mě společnost NETFINANCE spol. s r.o. informovala o nabízených bankovních, finančních, investičních produktech a jiných obchodech nebo službách, či o jejich změnách, prostřednictvím využívání komunikace elektronickými prostředky/prostředky na dálku. Tento souhlas jsem oprávněn kdykoliv opravit nebo odvolat písemně, a to bez jakýchkoli následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi mnou a společností NETFINANCE spol. s.r.o.