Povinné informace pro zájemce o pojištění

Registrace u ČNB

Společnost NETFINANCE spol. s r.o. je registrovaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů ČNB pod číslem ČNB 050496PA, zápis do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí platný od 12.1.2007.

Pojištění odpovědnosti zprostředkovatele.

Smlouva o pojištění odpovědnosti zprostředkovatele, pojištění číslo 9333 121540 platná od 8.4.2014, s limitem do 30 milionů Kč.

Údaje potřebné pro zájemce o pojištění.

Údaje o obchodní firmě, právní formě a další nezbytné údaje o pojistitelích najdete v sekci Pojišťovny na stránkách www.netfinance.cz

Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí dalších informací týkajících se pojistné smlouvy, o které může požádat přímo pojistitele nebo společnost NETFINANCE spol. s r.o.

Společnost NETFINANCE spol. s r.o. vyzývá zájemce o pojištění, aby se pozorně a důkladně seznámit s pojistnými podmínkami, jak všeobecnými tak i doplňkovými, týkajícími se pojistného produktu, o který mají zájem. Rovněž, společnost doporučuje zájemcům o pojištění využít práva požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě prostřednictvím poštovního styku nebo e-mailem – v případě, že pojistné podmínky zájemci o pojištění nebyli dodány s návrhem pojistné smlouvy. V případě nejasností, dotazů, popřípadě neúplných informací společnost NETFINANCE spol. s r.o. doporučuje zájemcům o pojištění:

  • kontaktovat spolupracovníky NETFINANCE spol. s r.o. e-mailem na info@netfinance.cz, telefonicky a nebo osobně na kontaktní adrese klientského centra v Praze
  • nebo kontaktovat přímo danou pojišťovnu