Informace pro klienty společnosti Netfinance spol. s r.o. :

Společnost Netfinance spol. s r.o od 30. listopadu 2016 neprovozuje činnost zprostředkování

v pojišťovnictví a žádost o zrušení zápisu v seznamu pojišťovacích zprostředkovatelích a

samostatných likvidátorech pojistných událostí byla podána na ČNB.

 

Klienti společnosti Netfinance jsou převedeni do péče společnosti Financial Solutions and

Services , s.r.o., ul. Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ : 247 735 06, číslo

registrace u ČNB 133813PM .